1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website của SHOPAZMART bao gồm:

– Họ và tên;

– Địa chỉ IP của quý khách;

– Số điện thoại;

– Địa chỉ Email;

– Loại trình duyệt;

– Những trang mục trong shopazmart.com mà quý khách ghé thăm;

– Khoảng thời gian quý khách giành ra đã xem những trang mục đó, sản phẩm, tìm kiếm thông tin trên trang web, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp khi liên hệ tư vấn dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Những thông tin do Khách Hàng cung cấp như được liệt kê tại mục 1 nêu trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây, tùy từng trường hợp:

– Giao sản phẩm quý khách đã mua tại shopazmart.com;

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng;

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm;

– Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.

Ngoài ra, thông tin quý khách cung cấp còn có thể được sử dụng để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách; kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi; cải thiện giao diện và/hoặc nội dung của các trang mục trên trang web và tùy chỉnh để dễ dàng hơn khi sử dụng; nhận diện khách đến thăm trang web; nghiên cứu về nhân khẩu học của người sử dụng; gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

Khi Quý Khách đăng ký làm thành viên trên trang web shopazmart.com, thông tin cá nhân của quý khách còn có thể được sử dụng để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

Lưu ý:

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của website. Trong trường hợp thông tin cá nhân bị nghi ngờ là giả mạo, vi phạm qui định hoặc không có sự tương tác đăng nhập trong 6 tháng thì thông tin ấy sẽ bị xóa.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN

Thông tin do chúng tôi yêu cầu Khách hàng cung cấp sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi như mục 2 của Chính sách này. Bao gồm hỗ trợ khách hàng và cung cấp cho các bên cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Ngoài ra, các thông tin của Khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên thứ 3 nào khác nếu chưa được sự đồng ý của Khách hàng.

5. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH.

– Khách hàng có thể gửi yêu cầu để chúng tôi kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình trên website.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

– Thông tin Khách hàng trên website được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân đã đặt ra. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách Hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Chúng tôi sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của Khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.

– Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Khách hàng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

– Chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại.

– Chính sách bảo mật thông tin khách hàng chỉ được áp dụng tại website chúng tôi. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại website.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– shopazmart.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là Khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. shopazmart.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, cũng đồng nghĩa với việc khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

Chúng tôi cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Chúng tôi sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

– Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.

– Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.

– Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chúng tôi sẽ đưa vụ việc ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này.

8. THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

shopazmart.com có quyền thay đổi và chỉnh sửa Chính Sách Bảo Mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng tải trên trang web của chúng tôi.

9. CÁC QUYỀN HỢP PHÁP VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Bạn có quyền:  

Yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là yêu cầu truy cập dữ liệu). Khi thực thi quyền này, bạn sẽ nhận được một bản sao của dữ liệu cá nhân chúng tôi giữ về bạn để kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý chúng hợp pháp không.

Yêu cầu sửa đổi các dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này cho phép bạn chỉnh sửa cho chính xác các dữ liệu đầy đủ khoặc không đầy đủ mà chúng tôi hiện nắm giữ. Chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà bạn cung cấp. 

Yêu cầu xóa các dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa bỏ các dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý chúng. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ các dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn thực hiện thành công quyền phản đối việc xử lý (xem tiếp bên dưới), khi chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn một cách bất hợp pháp, hoặc khi chúng tôi được yêu xóa bỏ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật địa phương. Lưu ý rằng cả khi bạn yêu cầu xóa bỏ dữ liệu về bạn, chúng tôi có thể sẽ không đáp ứng nếu có một lý do pháp lý cụ thể. Bạn sẽ được thông báo về điều này, nếu áp dụng được, ngay tại thời điểm bạn yêu cầu.   

Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi thực hiện các lợi ích hợp pháp (kể cả của bên thứ ba) mà trong tình huống đó khiến bạn muốn phản đối việc xử lý này vì bạn thấy nó có ảnh hưởng tới quyền lợi và sự tự do cá nhân của mình. Bạn có quyền phản đối việc xử lý dự liệu cá nhân của bạn dùng cho mục đích tiếp thị. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sẽ chứng minh rằng chúng tôi có lý do chính đáng và thuyết phục để xử lý thông tin của bạn dù cho việc đó gây ảnh hưởng đến quyền lợi và tự do cá nhân của bạn.

Yêu cầu giới hạn quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Yêu cầu này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi ngưng mọi xử lý đối với dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp sau đây:

Nếu bạn muốn chúng tôi kiểm chứng độ chính xác/trung thực của dữ liệu.

Việc sử dụng thông tin của chúng tôi là bất hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xoá thông tin đi.

Khi bạn cần chúng tôi lưu giữ dữ liệu dù cho chúng tôi không còn cần đến nó nữa vì bạn cần xác thực, thực thi hoặc bào chữa yêu cầu pháp lý.

Khi bạn không đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhưng chúng tôi cần xác thực liệu chúng tôi có lý do chính đáng để bác bỏ yêu cầu của bạn không.

Yêu cầu chuyển quyền xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho chính bạn hoặc một bên thứ ba. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn, hoặc bên thứ ba mà bạn chọn, dữ liệu cá nhân của bạn theo một định dạng có kết cấu, thường gặp, và có thể xử lý được bởi máy tính. Lưu ý rằng quyền lợi này chỉ được áp dụng cho những thông tin tự động mà ban đầu bạn cho phép chúng tôi sử dụng hoặc khi chúng tôi sử dụng thông tin để thiết lập một hợp đồng với bạn.  

Rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào đối với những phần mà chúng tôi cần sự cho phép của bạn để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp pháp của tất cả những quá trình xử lý thông tin trước khi bạn rút lại sự đồng ý. Nếu như bạn rút lại sự đồng ý, chúng tôi không thể cung cấp một số dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ đưa lời khuyên cho bạn trong trường hợp bạn rút lại sự đồng ý.