Hướng dẫn xóa dữ liệu người dùng – dữ liệu trên website shopazmart.com
Nội dung này xây dựng để giúp bạn biết cách xóa thông tin của bạn trên website.

Để xóa các dữ liệu liên quan trên website:

  • đăng nhập vào website,
  • truy cập vào tài khoản của bạn, 
  • bấm vào yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của tôi

-/-